[Basic] Vocabulary in Spanish

Vocabulary 1   Kata tanya dalam bahasa Spanyol Why? [kenapa]                        >> por que? Where?[dimana]                     >> donde? (to) where? [kemana]             >> adonde? What? [apa]                            >> que? When? [kapan]                        >> cuando? Jawaban singkat Yes [iya]                      >> si No [tidak]                    >> no Because [karena]        >> porque … Kata sambung Because .. [karena]     >> porque … […]

Read More…