lliçó 5 / Frase sederhana

Percakapan 1

Where are you from? … D’on ets? … [donets]

I’m from England … Sóc d’Anglaterra … [sok danglatera]

I’m from America … Sóc dels Estats Units … [sok delsestats yunit]

Have you been to my country? … Has estat al meu país? … [ as estat el meu pais]

Are you married (man speaking)? … Estàs casat? … [estas kazat]

Are you married (woman speaking)? … Estàs casada? … [estas kasada]

Percakapan 2

I’m single (man speaking)  … Estic solter … [estik sulte ‘r’] r diucapkan halus

I’m single (woman speaking) … Estic soltera … [estik sultera]

Do you have children? … Tens fills? … [tens fils]

What do you do? … A què et dediques? … [eke’et dedikes] pelafalan e di depan td seperti mngucapkan ‘sampeu’ / singkong dlm bhs sunda J

I’m retired (man speaking) … Estic jubilat … [estik zubilat]

I’m retired (woman speaking) … Estic jubilada … [estik zubilada]

Pengucapan estic [estik] pada suku kata es di depan diucapkan seperti membaca suku kata eu

Percakapan 3

I’m a student … Sóc estudiant … [ sok astudiant]

I’m travelling … Estic de viatge … [estik ‘debviatce]

I’m here on holiday … Sóc aquí de vacances … [sok aki da vbakansas]

I’m here on business … Estic treballant … [estik trabalyant]

I live in (the city of) .. Visc a (la ciutat de).. [bvis a/ la siutat de]

Where are you staying? … On t’estàs? … [on testas]

Percakapan 4

Have you been to ..? Has estat a ..? … [as estat a]

I’ve been to .. He estat a .. [e estat a]

What do you think of the city? … Què en penses, de la ciutat? … [ke’en pensas de la siutat]

My e-mail address is .. La meva adreça de correu electrònic és .. [la meva adresa de kureau elektronik is] meva dan adresa ucapkan dalam satu kesatuan sehingga batas lafal huruf ‘a’nya tidak terlalu kentara

What is your e-mail address ..? … Quina és la teva adreça de correu electrònic?  …[kina es la teva adresa de kureau elektronik]

Here is my address … Aquesta és la meva adreça … [akesta es la meva adresa]

Percakapan 4

Barcelona is amazing … Barcelona és fantàstica … [Barcelona es fantastika]

OK … D’acord … [dakord]

Yes, of course! … Sí, és clar! … [si, es klar]

Of course not! … És clar que no! … [es klar ke no]

You’re joking! … Estàs de broma?  … [estas de broma]

How’s it going? … Com és això? … [kom es asyoh]

No way! … En absolut! … [en absolut]

Olahraga

Do you like football? … T’agrada el futbol? …. [tagradal futbal]

Who do you support? … De quin equip ets? … [de kin akip ets]

Who is your best player? … Qui és el teu jugador favorit? … [ki es el tu jugador favurit]

I support .. Jo sóc del .. [jo soc del]

He’s a great player … És un jugador molt bo … [esun jugador molbo]

He’s no good … No és bo … [no es bo]

The coach is .. L’entrenador és ..[lentrenador es]

Cuaca

What’s the weather like? … Quin temps fa?  … [kin temps fa]

Is it going to rain? … Plourà? … [plaura]

It’s hot … Fa calor … [fa kalor]

It’s cold … Fa fred … [fa fret]

It’s nice … Fa bon temps … [fa bon temps]

It’s freezing … Fa molt de fred … [fa mol de fret]

It’s windy … Fa vent  … [fa vbent]

It’s rainy … Plou … [plau]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *