Lesson 7 / Frase sehari-hari

Frase-frase yang berguna dalam Bahasa Catalan. Frase atau kalimat-kalimat yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari
Petunjuk :
Inf = informal
Frm = formal
Sg = singular ( untuk satu orang )
Pl = plural (dua orang atau lebih )
M = dikatakan pada pria (masculine)
F = dikatakan pada wanita (feminine)

Welcome

Benvingut (m) (benvinggut)
Benvinguda (f) (benvingguda)
Benvinguts (pl) (benvingguts)
Benvingudes (pl/f) (benvinggudes)

Hello                              Hola, Bon dia (ohla, bon dia)
How are you?             Com estàs? (inf) (komestas)
Com està? (frm) (komesta)

I’m fine, thanks. And you?      Bé, gràcies, i tu? (inf) (be, grasyes, i tu?)
Bé, gràcies, i vostè? (frm) (be, grasyes, i voste?)
Long time no see         Quant (de) temps! (kuan de temps)

What’s your name?        Com et dius? (inf) (komet dius?)
Com es diu? (frm) (komes diu?)

My name is                            Em dic … (em’dik)
Where are you from?        D’on ets? (inf) (donets)
D’on és vostè? (frm) (don es voste)
I’m from …                             Sóc de…, Vinc de … (soc de, ving de)
Pleased to meet you         Encantat, Molt de gust, Tant de gust (encantat, mol de  gus, tan de gus)

Good morning             Bon dia
Good afternoon         Bona tarda
Good evening/night         Bona nit

Goodbye

Adéu (goodbye) (adeu)
A reveure (see you) (arveura)
Que vagi bé (take care) (ke vasi be)
Fins ara (see you soon) (fins ara)
Fins després (see you later) (fins despres)
Ja ens veurem (we’ll be in touch) ( jans veurem)
Fins demà (see you tomorrow) (fins dema)

Good luck                               Bona sort! Molta sort! (bona sort, molta sort)
Cheers/Good health!         Salut! Txin txin! (salut, cin cin)
Bon appetit                        Bon profit! Que vagi de gust! (bon profit, ke vasi da gust)
Bon voyage                       Bon viatge! (bon viatce)
I don’t understand         No ho entenc (no entenk)

Please speak more slowly     Parli més a poc a poc, si us plau (parli mes a pokapok, sisplau)

Please write it down         Pot escriure-ho, si us plau? (poteskriurew, sisplau)
Que m’ho podria escriure, si us plau? (kemopodria eskriura, sisplau)

Do you speak English?         Que parla anglès? Parla anglès? (frm)  (ke parla angles, parla angles?)

Parles anglès? (inf) (parla angles?)
Do you speak Catalan?        Que parla català? Parla català? (frm) (ke parle catala?) Parles català? (inf)

Yes, a little             Sí, una mica, Sí, un poc (si, una mika, si un pok)
How do you say … in Catalan?     Com es diu en català …? (komesdiu en catala ….?)

Excuse me             Dispensi! Perdoni!
How much is this?         Quant costa això? (kuan kostasyoh?)
Sorry                 Perdó! Em sap greu (pardo, em sap greu)
Thank you            Gràcies / Moltes gràcies / Mercès
Response             De res
Where’s the toilet?     On és el lavabo? On és la cambra de bany? (oneself lavabo? Ones la kambra de bany?)
Do you want to dance with me? Vols ballar amb mi? (vols bayar am mi?)

I love you             T’estimo (testimo)
Get well soon             Que et milloris (ketmiyoris)
Leave me alone!         Deixa’m en pau! (desimenpau)
Help!                 Socors! Auxili! (sukors, auksili)
Fire!                 Foc! (fok)
Stop!                 Alto! (alto)

Call the police!             Crida la policia! Truca la policia! (krid la polisia, truka la polisia)

Merry Christmas and Happy New Year     Bon Nadal i feliç any nou (bon nadal I felik anynou)

Happy Easter             Bona Pasqua (bon paskua)
Happy Birthday     Per molts anys / Bon aniversari / Moltes Felicitats (permolt anys, bon aniversari, moltas felisitats)

One language is never enough     No n’hi ha prou amb una llengua (noniaprai amuna yengua)

I’m from ..             Sóc de ..
England                 Anglaterra
Ireland                  Irlanda
Scotland              Escòcia
Wales                     Galles
Australia             Austràlia
Canada                 Canadà
New Zealand      Nova Zelanda
America               Estats Units

6 thoughts on “Lesson 7 / Frase sehari-hari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *